ATELIER STHLM: YTTERSTAD – MOT EN MER ANVÄNDARVÄNLIG STAD
Atelier Sthlm: ytterstad, 1st workshop, Feb 13, 2014

Atelier Sthlm: ytterstad är ett initiativ av Stockholms Handelskammare och Atelier Slice med initialt stöd av Veidekke och Projektgaranti med målsättning att skapa bättre och mer stad av den stad som finns utanför Stockholms innerstad.

Atelier Sthlm: ytterstad utgår från att det nu faktiskt finns en gemensam vilja till tillväxt i Stockholm. Bara i Stockholms stad planeras 140 000 bostäder under de närmaste 20 åren. Räknar man med övriga kommuner ser det ut att bli lika mycket till. Det innebär att Stockholm kommer att växa med en stad motsvarande två av dagens Malmö eller ett Göteborg. På bara några år.

Om ambition också blir verklighet är frågan lika självklar som nödvändig: vad det skapar för stad? Vill vi ha ett nytt Göteborg? Eller ett Brooklyn eller Berlin? Hur skapas framtidens stad? Vad kan vi lära av det som varit och ta vidare mot det som komma skall. Under den förra tillväxtboomen blev Sverige och Stockholm ledande genom att man hade en vision och en helhetssyn. Nu står vi inför samma situation. Det är inte bara bostäder som ska byggas. Det är framtidens stad. Med allt vad det innebär.

Det finns en gemensam vilja till förändring hos samtliga aktörer. Alla säger sig vilja bygga samhälle – vilket lovar gott. Men fortfarande har de flesta också en insikt om att förändring tar tid och att det är svårt att spela in fler aktörer i systemet och få riktig förändring att ske. Det finns Bostadskommissioner och Tillväxtprojekt som fokuserar på att påverka hårdfakta vad gäller själva bostadsbyggandet. Det är bara att hoppas på att detta verkligen når resultat.

Därför fokuserar Atelier Shlm: ytterstad på något annat, på att tillsammans med nuvarande och tillkommande aktörer – både från traditionell stadsbyggnad OCH aktörer som normalt sätt inte varit med – för hitta och utveckla de pusselbitar som saknas för att Stockholm verkligen ska bli framtidens stad. De pusselbitar som handlar om att inte bara bygga bostäder utan också bygga mer stad, mer liv och en mer attraktiv stad. Det är nödvändigt. Konkurrensen står inte mellan Stockholm och Göteborg, utan mellan Stockholm och städer som Singapore, New York, Berlin och São Paulo.

Fokus för detta arbete är att göra Stockholm – för att låna en term från IT-världen – till världens mest användarvänliga stad. Kommunikationsteknologin har förändrat våra beteenden som får långtgående konsekvenser. Vi nöjer oss inte längre med en toppstyrd demokrati. Idag vill användarna vara med och påverka utvecklingen – och när det handlar om stad och samhälle innebär det alla nuvarande och kommande medborgare.

Att öka användarvänlighet gör vi genom att öka transparensen, att skapa nytt innehåll och öka innovationsgraden i stadsbyggnationen. Vi gör det genom att förenkla regelverk, skapa adekvat kommunikation – och utveckla nya modeller för samverkan. I Stockholm har vi varit världsbäst på att bygga ytterstäder. Nu är målsättningen att bli världsbäst på att såväl bygga framtidens ytterstäder, som att konvertera redan existerande ytterstäder till globalt starka platser i en allt mer urbaniserad värld. Men inte bara det. Det handlar om att skapa alla de kvaliteter som krävs för en urban miljö i ett kunskaps- och informationsstyrt samhälle där medborgarna helt naturligt vill vara med och påverka allt som rör sig omkring dem.

Målsättningen är därför att alla deltagare i Atelier Sthlm: ytterstad ska få dramatiskt förbättrade möjligheter att agera i enlighet med ovanstående när Stockholm nu ska växa med två nya Malmö. Eller ett Brooklyn. Eller ett nytt Cambridge. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

• Kraftigt utökade nätverk
• Ingående förståelse för centrala best practices
• Dramatiskt höjd kunskap och förståelse för hur bra städer byggs
• Nya idéer och affärsutveckling
• Konkreta affärsmöjligheter
• Prototyputveckling

För att vi ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen är det helt nödvändigt att nästa stora språng i Stockholms utveckling ger inte bara en attraktiv stad – utan den stad som börjar ge svar på framtidens globala samhälle. För att kunna göra det är det absolut och fundamentalt nödvändigt att vi denna gång tar språnget tillsammans och tillsammans med världens ledande kreativa krafter. Då, men först då, kan Stockholm få de nödvändiga förutsättningarna för att bli världens mest attraktiva stad, i vilken det finns möjligheter för alla, invånare såväl som näringsidkare och byggherrar.

Gör vi fel kommer Stockholm att få ett nytt miljonprogram, bli ointressant och förlora i sin dynamiska attraktionskraft för såväl talanger som företag.

Atelier Sthlm: ytterstad är ett initiativ av Stockholms Handelskammare och drivs initialt av Atelier Slice och har som första nära samarbetspartners Veidekke och Projektgaranti. Dessa kompletteras nu med fler.

Nedanstående aktivitetskatalog är en ambition för 2014. Ett stort fokus kommer att läggas på att öka deltagarnas nätverk utanför de egna specialområdena, exempelvis för att hantera frågor kring finansiering, affärsutveckling/nya affärsmodeller, markreserver, planprocesser, etc. I den mån projektet är framgångsrikt kommer det att permanentas i nära samarbete med KTH/Arkitekt. Atelier Stockholm: ytterstad kan ses som en gemensam tanke- och görandesmedja, en utvecklinghub och en mötesplats. Ett parallellt projekt – Museum Without Walls – kommer att drivas redan hösten 2014 i samarbete med Harvard GSD.

Samtliga deltagare kommer också att bjudas in till en serie afterworks för att öka möjligheterna att bygga nätverk mellan såväl sig själva som andra nätverk och sammanhang som är väsentliga för att göra Stockholm till världens mest attraktiva stad. Detta inkluderar bland annat politiker, investerare, företagsledare, den svenska kockeliten, IT-entreprenörer, mode- och designföretag samt konstnärer och musiker.

Maria Rankka, VD Sthlm Handelskammare inledningstalar

Aktivitetskatalog:
Februari: Inledande seminarium
April: Uppföljande workshop/lab med ledande internationella kreatörer (se separat inbjudan)
Maj: Workshop om nya stadsbyggnadsmodeller för förbättrade kommunfinanser – t ex halvdag i Upplands Väsby
Maj: Workshop om områdesutveckling med kultur i centrum – t ex halvdag i Botkyrka/Alby
Juni: Workshop om hur man driver investeringar till specifika områden – t ex med Quality Living, ALM Equity, Oscar Properties, Veidekke med flera
Juni: Lansering av ett nytt digitalt verktyg för ökad transparens
Juli: Press på politiken – spektakulärt deltagande i Almedalen på temat stabila och utvecklingsdrivande regelverk
Augusti: Specifik tematisk kommundag med tema resursplanering
September: Museum Without Walls workshop med Harvard GSD
September: Food and the city workshops
September: Specifik tematisk kommundag med tema byggeffektivisering
Oktober: Specifik tematisk kommundag med tema marknad och kommunikation
November: Stockholm Urban – internationell konferens om framtidens stadsbyggnation
December: Specifik tematisk kommundag

Samtliga kommunspecifika dagar är tänkta att kombineras med en ”möjlighetssafari” där olika konkreta möjligheter till byggnation eller andra projekt kommer att visas upp.

Parallellt med detta kommer en exklusiv och gemensam e-postlista att ge deltagarna en direkt kanal till varandra för diskussion, nätverkande och opinionsbildning.

Det första seminariet i februari är kostnadsfritt. För betalande deltagare eller sponsorer är samtliga aktiviteter därefter öppna utan extra kostnad. Vi återkommer med samtal och information om mer exakta uppgifter.

Vi ser fram emot att ta fram det nya operativsystemet för framtidens Stockholm tillsammans med er och alla stockholmare.

För mer information:

Tomas Rittsel, Stockholms Handelskammare
tomas.rittsel@chamber.se, 08 555 100 19