ATELIER STHLM: YTTERSTAD – DET PÅTAGLIGA RESULTATET

De olikfärgade lapparna som användes för idégenerering kring vad vi kan göra tillsammans under det välbesökta seminariet Atelier Sthlm: ytterstad är vackra i sig. Men idéerna som finns nedtecknade på dem är ännu vackrare.

Men vackrast av allt är tanken på vad Stockholm kan bli när vi alla jobbar tillsammans mot att göra Mälardrottningen till världens mest användarvänliga stad.